) ពិសេស​ជាង​មុន​ ធំ​ជាង​មុន​ តម្លៃ​ 37.90$ :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ពិសេស​ជាង​មុន​ ធំ​ជាង​មុន​ តម្លៃ​ 37.90$ ពិសេស​ជាង​មុន​ ធំ​ជាង​មុន​ តម្លៃ​ 37.90$

ពិសេស​ជាង​មុន​ ធំ​ជាង​មុន​ តម្លៃ​ 37.90$

📣📣ពិសេស​ជាង​មុន​ ធំ​ជាង​មុន​ តម្លៃ​💥37.90$💥កម្មង់​ឈុត​សាច់​អាំង​& ស៊ុប​ យក​ទៅ​ញុំា​នៅ​ផ្ទះ​ ថែម​ឆ្នាំ​ង​សាគូរ៉ា​មួយ​ទៀត​ រក​ឯណា​បាន​ សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​ដល់ផ្ទះរបស់​លោកអ្នក​ ត្រឹម​តែ​USD 1.5$ . 

-សំរាប់​ឈុត​ប្រមូល​សិន​​ឆ្នាំង​អគ្គិសនី​នេះ​ មិន​មាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​បន្ថែម​នោះ​ទេ​ ៕

#Sakura_Buffer_Bbq_Soup 

📍៖ មុន្នីវង្ស: 098 211117 | 089 88 11 15
📍៖ TK : 093 277775 | 078 277775
📍៖ជ្រោយចង្វារ: 077 366667/087399992
📍៖ ណូរ៉ូម៉ល: 017 722226 | 087 988882
📍៖សន្ធរម៉ុកៈ 081 533 339 | 092 311 117
📍៖ រតនាផ្លាហ្សាៈ 095 671 111
📍៖ អិច​ឆេង​ស្វែរ​ 098 711116 /089 998830
📍៖ អុីអន​ពីរ​ 081 288889 / 061 455559 

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម:
☎️: 061 288882