) កម្មង់​ឈុត​មួយ​ណា​ក៏​បាន​ ថែម​ជូន​ កូកា​ ចំណុះ​1.5L នឹង​ ពពុះ​សណ្តែក​រសជាតិ​ថ្មី :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

កម្មង់​ឈុត​មួយ​ណា​ក៏​បាន​ ថែម​ជូន​ កូកា​ ចំណុះ​1.5L នឹង​ ពពុះ​សណ្តែក​រសជាតិ​ថ្មី កម្មង់​ឈុត​មួយ​ណា​ក៏​បាន​ ថែម​ជូន​ កូកា​ ចំណុះ​1.5L នឹង​ ពពុះ​សណ្តែក​រសជាតិ​ថ្មី

កម្មង់​ឈុត​មួយ​ណា​ក៏​បាន​ ថែម​ជូន​ កូកា​ ចំណុះ​1.5L នឹង​ ពពុះ​សណ្តែក​រសជាតិ​ថ្មី

ថែម​ ថែម​ !!! កម្មង់​ឈុត​មួយ​ណា​ក៏​បាន​ ថែម​ជូន​ 💥កូកា​ ចំណុះ​1.5L 💥នឹង​ ពពុះ​សណ្តែក​រសជាតិ​ថ្មី💥​ភ្លាម​ៗ​ ពី​គ្រប់​សាខា​ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប​!!! 

-ឈុត​សាច់​ជ្រូក​ តម្លៃ​32.45$ បញ្ចុះនៅសល់ ​27.90$ 
-ឈុត​សាច់​គោ​ តម្លៃ​34.50$ បញ្ចុះ​នៅ​សល់ ​29.90$ 

*លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​

ដើម្បីមើលមីនុយនិងជ្រើសរើសមុខម្ហូបសូមចុចលីងខាងក្រោម⤵️
🌐 https://www.facebook.com/mastersukisoup/menu/… See More

សំរាប់លេខ​ទូរសព្ទ​​សាខាផ្ទាល

📍Bak Touk ៖ 081 588 885 
📍Sotheros ៖ 081 988 886 
📍Bokor ៖ 081 588 889 
📍 TK ៖ 081 988 882  
📍Super Store ៖ 081 955 552 
📍Chhouy JongVa ៖ 087 699 992 
📍Chou Meas ៖ 098 655 551 
📍Borey Tou Lron ៖ 081 588880
📍Exchange ៖ 081 588887 
📍Aeon 1 ៖ 081 788885 
📍Aeon 2 ៖ 061 588887